patronat honorowy

Relacja zrealizowana przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa:

1_Prezentacja

Uroczyste otwarcie i wręczenie nagród "Złota Małpa - Lider Samorządowej Cyfrowej Polski"

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali; Krzysztof Głomb - Prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska oraz Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.

Nagrody "Złotych Małp" wręczył Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji.

2_Prezentacja

I Sesja Plenarna; Przystanek 2013: w poszukiwania cyfrowego optimum

Sesję poprowadził Igor Janke z Instytutu Wolności, a jej uczestnikami byli: dr Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, prof. Wojciech Celary - Uniwesytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Jarosław Bober - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Roman Ciepiela - Wicece Marszałek Województwa Małopolskiego.

3_Prezentacja

 

Debata strategiczna: Cyfrowy fetysz czy katalizator? Jak zmieniać Polskę?

Debatę poprowadził redaktor Grzegorz Nawrocki z TVP, a uczestniczyli w niej: prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska, prof. Wojciech Cellary - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dariusz Bąk - Grupa Gremi, dr Wojciech Wiewiórowski - Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4_Przezentacja

II Sesja Plenarna: Samorządowa szkoła cyfrowa - nowy priorytet czy chwilowa moda?

Debatę poprowadziła redaktor Aleksandra Pezda z Gazety Wyborczej a jej uczestnikami byli: Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Andrzej Jasiński - koordynator projektu E-nauczyciel, Damian Muszyński - Uniwersytet Gdański.

Untitled-1

II warsztat równoległy: REGIONY INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI CYFROWYCH

W warsztacie udział wzięli Monika Dołowiec - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych MAiC, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, Grzegorz Wolszczak - ekspert Banku Światowego, Marcin Stefański - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Aleksandra Kwiatkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji MRR, Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, Radomir Matczak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP.

7_Prezentacja

Seminarium równoległe: JAK WPROWADZIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ W CYFROWY ŚWIAT?

Dyskusję poprowadził Ryszard Stefanowski - Fundacja E-szkoła, a jej uczestnikami byli: Ewa Kędracka - OIZK, Cecylia Szymańska - Ban - Microsoft, Marek Konieczniak - firma Wulkan, prof. Wojeciech Cellary - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojciech Winogrodzki - Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej, Krzysztof Wojewodzic - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Andrzej Grzybowski - Intel, Lesław Tomczak - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Jan Polak - education mentor Apple.

8_Prezentacja

IV warsztat równoległy: BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W URZĘDZIE I SZKOLE

W warsztacie udział wzięli: Paweł Krawczyk - AON Corporation, Tomasz Chlebowski - Comcert S.A., Tomasz Chodakowski - Intel, Michał Olan - Oxeris.

9_Prezentacja

Seminarium równoległe: FORUM DZIAŁANIA 8.3 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

W warsztacie udział wzięli: prowadzący Artur Krawczyk - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Elżbieta Frejowska - wójt Gminy Nagłowice, Beata Górecka - UM w Koszalinie, Rafał Poździk - Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MAiC, Kamil Kurek - Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

10_Prezentacja

II sesja równoległa: NOWA TWARZ E-ADMINISTRACJI; LIFTING, PLASTYKA CZY PRZESZCZEP?

Sesję poprowadziła Agnieszka Boboli MAiC, a wystąpili: Minister Andrzej Regowski MAiC, Minister Jacek Gołaczyński - Ministerstwo Sprawiedliwości, Grzegorz Świdziński - Prezes Zarządu Poczta Polska Uslugi Cyfrowe

11_Prezentacja

I warsztat równoległy: MIASTA CYFROWYCH WYZWAŃ - NOWE IDEE CZY MODY?

W warsztacie udział wzięli: Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta Ełk, Iwona Woźniak - Urząd Miasta Lublina, Łukasz Kuś - Urząd Miasta Czechowice - Dziedzice, Małgorzata Buśko - Urząd Miasta Koszalina, Anna Siemek - Filuś - Stowarzyszenie MWI, dr Michał Gramatyka - Enea S.A., Robert Puc - Urząd Miasta Kołobrzeg, Grzegorz Świdwiński - Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

12_Prezentacja

SEMINARIUM SIECI SZEROKOPASMOWYCH

Seminarium poprowadziła Agnieszka Zaborowska - Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus - Baluka sp. j., a głos w dyskusji zabrali: Aleksandra Kwiatkowska - MRR, Tomasz Kowal - Orange Polska, Maciej Bułkowski - UMWW-M, Marzena Śliz - UKE, Agnieszka Aleksiejczuk - UMWP, Krzysztof Bąk - UMWM, Małgorzata Kalinowska - T-Mobile Polska,

13_Prezentacja

III warsztat równoległy: KREATYWNE INSPIRACJE DLA PROJKETÓW SAMORZĄDOWYCH NA LATA 2014-2020

W warsztacie udział wzięli: Maksymilian Bylicki - Milmex, Marta Zalewska - Onet.pl, Tomasz Michalski - Onet.pl, Wojciech Kulesza - Prezes Fundacji Widzialni, Rafał Bakalarz - Netia S.A., Mirosława Żołna - Dyrektor Gimnazjum w Żukowie, dr Tomasz Szymczak - Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Rafał Sowiński - Instytut Logistyki i Magazynowania

14_Prezentacja

V warsztat równoległy: LEKCJE OTWARTE Z WYKORZYSTANIEM METOD I NARZĘDZI DYDAKTYKI CYFROWEJ

 

15_Prezentacja WIECZÓR PEŁEN NOWOŚCI - PREZENTACJE WYSTAWCÓW

patronaty

patronaty medialne

sponsorzy