patronat honorowy

9:00 -
11:00

I sesja równoległa


Rok 2014: przednówek unijnej obfitości?


Tematyka sesji

Podsumowanie stanu zaawansowania rządowych i samorządowych inwestycji w projekty teleinformatyczne, dofinansowane z funduszy europejskich. Szczegółowa prezentacja aktualnego stanu polskich i unijnych decyzji w sprawach finansowania takich projektów w latach 2014-2020.

Dyskusja o jakości (z)realizowanych projektów, skuteczności inwestycji, adekwatności wybranych celów inwestycyjnych w relacji do celów rozwojowych państwa/regionu/miasta/gminy oraz zdolności samorządów do inwestowania w rozwój. Wnioski na niedaleką przyszłość.

Prowadzenie: Dr Jerzy Kwieciński, prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości


Prelegenci:

 • Aleksandra Kwiatkowska, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Anna Krzyżanowska, Dyrekcja Generalna „Sieci komunikacyjne, treści i technologie” Komisji Europejskiej
  Polska cyfryzacja – spojrzenie z Brukseli 
 • Dr inż. Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
  Analiza możliwości realizacji przez JST programów współfinansowanych z Unii Europejskiej w okresie 2014 -2020
 • Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie"
  Perspektywa cyfrowej dynamiki

Uczestnicy dyskusji:

 • Aleksandra Kwiatkowska, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Krzysztof Król, doradca prezydenta RP
 • Dr Jerzy Kwieciński, prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • Arkadiusz Bąk, dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Prowadzący: Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

9:00 -
11:00

II sesja równoległa


Nowa twarz e-administracji: lifting, plastyka czy przeszczep?


Tematyka sesji

 • Przegląd rządowych i samorządowych projektów elektronicznej administracji oraz relacji między nimi Polska Chmura Administracji – nowe przedsięwzięcie współpracy Ministerstwa Administracji i  Cyfryzacji i samorządów lokalnych
 • Realia „Linii współpracy” między samorządami a MAC w realizacji projektów teleinformatycznych
 • Dyskusja na temat skuteczności i wydajności realizacji projektów elektronicznej administracji w Polsce, a także lekcji z udanych przedsięwzięć.

Prowadzenie: Agnieszka Boboli, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Jacek Orłowski, IT w Administracji


Prelegenci:

 • Andrzej Ręgowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
  Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – co z niego wynika dla samorządów?
 • Agnieszka Boboli, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Rozwój systemu ePUAP
 • Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
  Sądy w internecie dla społeczności lokalnych
 • Grzegorz Świdwiński, Prezes Zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe
  Cyfrowa twarz Poczty Polskiej

Uczestnicy dyskusji:

Prowadzenie: Anna Siemek – Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Jacek Orłowski, IT w Administracji

11:00 -
13:00

I warsztat równoległy


Miasta cyfrowych wyzwań - nowe idee czy mody?


Tematyka warsztatu

 • Przegląd najciekawszych projektów zrealizowanych w ostatnich latach przez samorządy lokalne, łączących wdrożenia teleinformatyki z aspektami modernizacji i usprawnienia świadczenia różnorodnych miejskich usług publicznych, a także z nowymi możliwościami dla mieszkańców
 • Propozycje nowych projektów na lata 2014-2020 z wykorzystaniem ICT na różnorodnych polach aktywności władz polskich miast
 • Prezentacja wyróżniających się projektów świadczenia e-usług z wykorzystaniem platformy ePUAP

Prowadzenie: Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Emil Walczyk, Centrum Projektów Informatycznych MAC

Prelegenci

 • Dr Marcin Radziłowicz, Urząd Miasta Ełku
  Cyfrowy Ełk - rozwój infrastruktury informatycznej i e-usług
 • Małgorzata Buśko, Urząd Miasta Koszalin
  Jak dobre rozwiązania IT mogą wpływać na jakość życia mieszkańców - wybrane projekty realizowane przez Urząd Miejski w Koszalinie
 • Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublina
  Wdrażanie e-usług w Urzędzie Miasta Lublin
 • Łukasz Kuś, Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice
  Integracja z ePUAP na przykładzie usług i aplikacji dla mieszkańców

Uczestnicy dyskusji: 

 • Dr Michał Gramatyka, dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego ENEA SA
 • Dr Marcin Radziłowicz, Sekretarz Miasta Ełku
 • Robert Puc, Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Grzegorz Świdwiński, Prezes Zarządu, Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Prowadzenie: Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

11:00 -
13:00

II warsztat równoległy


Regiony inteligentnych specjalizacji cyfrowych


Tematyka warsztatu

 • W latach 2007-2013 polskie województwa zainwestowały w projekty teleinformatyczne kilka miliardów złotych. W trakcie warsztatu podjęta zostanie dyskusja nad priorytetami inwestycji cyfrowych na lata 2014-2020, także w kontekście tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych, a także wzajemnych relacji między projektami samorządowymi a rządowymi.
 • Prezentacja założeń programu „Polska Cyfrowa”

Prowadzenie: Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Marcin Stefańśki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Prelegenci:

 • Monika Dołowiec, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Grzegorz Wolszczak, Bank Światowy
  Konkurencyjność, innowacje, smart specialisations - główne wyzwania

Uczestnicy dyskusji:

 • Aleksandra Kwiatkowska, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Monika Dołowiec, z-ca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego      
 • Dr Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

Prowadzący: Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

13:00

Lunch


14:00 -
16:00

Seminarium sieci szerokopasmowych


Samorządy a inwestycje w sieci: konieczna centralizacja? Obowiązek zapewnienia dostępu do internetu? Kto dopłaci do inwestycji z lat 2007-2013?


Tematyka seminarium

 • Inwestycje w budowę sieci szerokopasmowych w regionach należały przez ostatnie lata i należą do najbardziej zagrożonych z punktu widzenia jakości i terminowości realizacji. W tle tych zagrożeń kryje się niebezpieczeństwo utraty środków unijnych na ten cel. Zatem wniosków i pytań na temat prowadzenia inwestycji sieciowych przez samorządy jest wiele. Wśród nich pytanie o sens powierzania samorządom wojewódzkim i lokalnym, nie posiadającym doświadczenia inwestycyjnego na tym polu, budowy sieci szerokopasmowych? A także o sięgające summa summarum setek milionów złotych koszty, jakie będą ponosić w nadchodzących 5 latach regiony w związku z utrzymaniem sieci szkieletowych, które nie będą generować wystarczających dla ich utrzymania przychodów. Postawmy i inne pytanie: czy dziś w dobie szybkiego rozwoju mobilnego dostępu do Internetu samorządy w ogóle winny angażować się w zapewnienie dostępu do Sieci mieszkańcom w formule ‘socjalnego’ lub ‘darmowego Internetu’?
 • Prezentacje planów Rządu RP w zakresie finansowania inwestycji sieciowych w latach 2014-2020 oraz zasad współpracy z samorządami regionalnymi.

Prowadzenie: Agnieszka Zaborowska, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp.p.


Prelegenci:

 • Aleksandra Kwiatkowska, z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Tomasz Kowal, pełnomocnik Zarządu Orange Polska ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej
  Współpraca buduje – inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane w ramach RPO przez Orange Polska
 • Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie - teoria w zderzeniu z rzeczywistością

Uczestnicy dyskusji:

 • Marzena Śliz, dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Arkadiusz Bąk, dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Tomasz Kowal, pełnomocnik Zarządu Orange Polska ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej
 • Małgorzata Kalinowska, ekspert w Biurze Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska S.A.
14:00 -
16:00

Seminarium równoległe


Forum projektów działania 8.3 po innowacyjna gospodarka: czy rzeczywiście udało nam się ograniczyć wykluczenie cyfrowe?


Tematyka seminarium

 • Seminarium będzie dyskusją osób bezpośrednio związanych z realizacją projektów działania 8.3 PO IG, w trakcie której skonfrontowane zostaną cele i założenia z praktyką realizacji tego działania. Debata ma przynieść podstawowe odpowiedzi na temat skuteczności formuły przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu zaproponowanej rząd w 2007 roku oraz wnioski na przyszłość
 • Prezentacje najciekawszych projektów działania 8.3 PO IG.

Prowadzenie: Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”


Prelegenci

 • Rafał Poździk, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MAC
  Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 8.3 POIG na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w Polsce
 • Elżbieta Frejowska, Wójt Gminy Nagłowice
  Walka z wykluczeniem cyfrowym. Trudna droga Gminy Nagłowice do sukcesu
 • Beata Górecka, Urząd Miejski w Koszalinie
  Walka z wykluczeniem cyfrowym. Duże wyzwanie - wielki sukces
 • Kamil Kurek, prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
  8.3 szansa czy zagrożenie dla ISP

Uczestnicy dyskusji

 • Rafał Poździk, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MAC
 • Daniel Zadrożny, Eutelsat Polska
 • Kamil Kurek, prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
 • Elżbieta Frejowska, Wójt Gminy Nagłowice
 • Rafał Bakalarz, Netia S.A.
14:00 -
16:00

Seminarium równoległe


Jak wprowadzić polską szkołę w cyfrowy świat? W poszukiwaniu optymalnego modelu


Tematyka seminarium

 • Seminarium na temat praktycznych aspektów zarządzania zmianą w szkołach samorządowych – od tradycyjnego modelu nauczania do powszechnego wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych w dydaktyce:, jakie są role i zadania podstawowych partnerów – samorządu, rodziców, rządu? Jak sfinansować taką zmianę? Jak zaplanować odpowiednie środowisko informatyczne? Jak podnosić kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów niezbędne do uczenia (się)?
 • Podstawowe tematy do dyskusji to:
  • W jakim modelu powinny być realizowane projekty budowy IT w Oświacie?
  • Bariery rozwoju – jak je przezwyciężać?
  • Cyfryzacja oświaty a zmiana paradygmatu szkoły?
  • Czy cyfryzacja oświaty jest usługą publiczną Państwa?
  • Doświadczenia regionalne w Polsce i co z nich wynika

Prowadzenie: Ryszard Stefanowski, prezes Fundacji eSzkoła


W seminarium w formule "okrągłego stołu" udział wezmą m.in.:

16:00 -
18:00

II sesja plenarna


Samorządowa szkoła cyfrowa - nowy priorytet, czy chwilowa moda?


Sesja współorganizowana z redakcją "Gazety Wyborczej"

Tematyka sesji

 • Sesja poświęcona ocenie realizacji rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” oraz innych inicjatyw modernizujących szkoły publiczne poprzez wykorzystanie narzędzi i treści cyfrowych w nauczaniu.
 • W trakcie debaty omawiana będzie szczególnie rola władz publicznych – Rządu RP i samorządów w inicjowaniu i realizacji procesów modernizacyjnych, a także możliwości finansowania tych procesów w latach 2014-2020

Prowadzenie: Aleksandra Pezda, Gazeta Wyborcza


Prelegenci:

 • Krzysztof Wojewodzic, Ośrodek Rozwoju Edukacji
  e-podręcznik - jaki jest? jaki będzie?
 • Tomasz Napiórkowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Uwarunkowania cyfrowej polskiej szkoły - wyniki badań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
 • Dr Aleksander Żołnierski
  Potencjał wdrażania programu pilotażowego Cyfrowa Szkoła – kilka refleksji po ewaluacji ex-ante

Uczestnicy dyskusji:

20:00

Biesiada Kaszubska


 

patronaty

patronaty medialne

sponsorzy