patronat honorowy

9:00 -
11:00

III warsztat równoległy


Kreatywne inspiracje dla projektów samorządowych na lata 2014-2020: innowacyjne wsparcie firm sektora teleinformatycznego


Tematyka warsztatu

Warsztat poświęcony prezentacjom nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, mogących mieć praktyczne zastosowanie w realizacji inwestycji teleinformatycznych, planowanych przez polskie samorządy regionalne i lokalne w latach 2014-2020. W jego ramach przeprowadzimy także dyskusję nad możliwościami współdziałania władz publicznych z firmami na rzecz podnoszenia poziomu skuteczności i wydajności wdrażanych rozwiązań ICT.


Prowadzenie: Maksymilian Bylicki, Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Prelegenci

 • Marta Zalewska, Tomasz Michalski, Grupa Onet.pl
  J@ - mi@sto przyszłości
 • Wojciech Kulesza, prezes Fundacji Widzialni
  E - administracja nowoczesna = e - administracja dostępna dla wszystkich
 • Rafał Bakalarz, Netia S.A.
  Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne w służbie e-urzędu
 • Mirosława Żołna, ambasador eTwinning, dr Tomasz Szymczak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Program eTwinning – Europa w klasie
 • Rafał Sowiński, Instytut Logistyki i Magazynowania
  Na rzecz rozwoju eAdministracji - przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowej
9:00 -
11:00

IV warsztat równoległy


Bezpieczeństwo systemów informatycznych w urzędzie i szkole: coraz trudniejsze wyzwania dla samorządów


Prowadzenie: Paweł Krawczyk, Aon Corporation

Prelegenci

 • Tomasz Chlebowski, ComCERT SA
  Opłacalność inwestycji w bezpieczeństwo systemów informatycznych (ROSI) w urzędach administracji samorządowej
 • Paweł Krawczyk, Aon Corporation
  Raport z badań "Bezpieczeństwo systemów informatycznych w gimnazjach"
 • Tomasz Hodakowski, INTEL, Michał Olan, Oxeris
  Zabezpieczenia anty theft w urzędach samorządowych
 • Maciej Kaczmarek, Netgear
  Szkoła jako strefa WiFI
9:30 -
11:00

V warsztat równoległy


Lekcje otwarte z wykorzystaniem metod i narzędzi dydaktyki cyfrowej


Tematyka warsztatu

 • Prezentacje 4 lekcji szkolnych przez nauczycieli gimnazjów, w trakcie których nauczyciele stosować będą metody i narzędzia dydaktyki cyfrowej w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych. Lekcje odbywać się będą w pełni „cyfrowej klasie” wyposażonej przez firmy sektora teleinformatycznego.
 • Warsztat otwarty dla uczestników konferencji oraz nauczycieli szkół gdańskich

patronaty

patronaty medialne

sponsorzy