patronat honorowy

Rejestracji na konferencję należy dokonać poprzez

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

  • ZGŁOSZENIE Z POTWIERDZENIEM

    Aby zostać wpisanym na listę uczestników należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego wypełniony elektronicznie formularz zgłoszeniowy potwierdzony podpisem i pieczątką instytucji delegującej uczestnika na konferencję. Rejestracja na konferencji jest jednocześnie zobowiązaniem do uregulowania opłaty konferencyjnej za uczestnictwo w konferencji do 14 czerwca 2013 r.

      Zgłoszenia potwierdzone podpisem przyjmujemy do 14 czerwca 2013 r.

 

  • ZGŁOSZENIE BEZ POTWIERDZENIA (SZYBKA WPŁATA)

    Aby zostać wpisanym na listę uczestników należy wypełnić formularz elektroniczny i dokonać wpłaty za uczestnictwo w konferencji w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury pro-forma, nie później jednak niż do 7 czerwca 2013 r. W przypadku nie uiszczenia odpłatności za konferencję w podanym terminie zgłoszony uczestnik zostanie automatycznie usunięty z bazy uczestników.

      Zgłoszenia elektroniczne nie potwierdzone podpisem przyjmujemy do 31 maja 2013 r.

 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji

 

Po dokonaniu rejestracji na konferencję, wszystkich, którzy chcą zabukować miejsce w hotelu zapraszamy
do przeglądnięcia oferty wybranych przez nas hoteli znajdujących się w pobliżu Filharmonii Bałtyckiej.

 

 

patronaty

patronaty medialne

sponsorzy